facebook instagram

מדיניות פרטיות

  • מאחר ששף נודד (להלן "החברה") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהחברה מנהלת ומפעילה (להלן-"האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
  • כללי: בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך בבחירתך להשאיר פרטים בכדי לקבל הצעה מהחברה. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, מספר הטלפון שלך, כתובת האי-מייל שלך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקור הגעתך לאתר וכדומה.
  • מאגר המידע: הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. (למעשה הנתונים נשמרים אצל גוגל בג'ימייל, גוגל אנאליטיקס וכדומה).
  • השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – • לאפשר לחברה להעניק את השירותים המוצעים. • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך במידה והחברה תבחר לפרסם באופן זה (באמצעות פייסבוק\גוגל). • בכדי לאפיין את קהל היעד של החברה ולפנות לאנשים הדומים לו ולהציע להם את שירותי החברה. (באמצעות פייסבוק\גוגל) המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
  • מסירת מידע לצד שלישי: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך. • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. • על מנת לאתר לקוחות בעלי פרופיל הדומה לשלך בכדי להציע להם את שירותי החברה. (באמצעות פייסבוק\גוגל).
  • Cookies: אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. (באמצעות פייסבוק\גוגל). דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  • אבטחת מידע: החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע הניתנים ע"י צד ג' (גוגל + מאחסן האתרים). בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל chefnoded@gmail.com בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
  • שינויים במדיניות הפרטיות: בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד זה.


tokilla